وقتی چاپ زیر زمینی می شود

وقتی چاپ زیر زمینی می شود

'محمود آموزگار ' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه کتاب و ادبیات ایرنا افزود: این مساله باعث شده تا صنعت نشر دچار مشکلات بسیاری شود و حق ناشران نیز پایمال شود. 
وی درباره اینکه چرا مردم کمتر کتاب می خوانند، اظهار داشت :دسترسی مردم به کتاب دشوار است و در ضمن به کتاب احساس نیاز نمی کنند.هم باید دسترسی آنان را به کتاب ساده تر کرد و هم به طور جدی به تولید تقاضای کتاب اندیشید. 
آموزگار ادامه داد: ایجاد کتاب فروشی ها در مناطق مختلف، توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی با نیت جذب مخاطبان بیشتر و حضور در زندگی اجتماعی شهروندان از جمله تصمیماتی است که باید به عمل درآید. 
رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان با اشاره به اینکه نشر الکترونیک ادامه نشر کاغذی است ، اضافه کرد: رویکرد کشورهای مختلف به نشر الکترونیک عمدتا به لحاظ ضرورت کاهش هزینه های نشر و استفاده از قابلیت بالای انتقال اثر الکترونیک است. 
آموزگار با تاکید بر اینکه ترویج نشر الکترونیک باید مورد مطالعه قرار گیرد،تصریح کرد: ترویج این نشر می تواند به رفع مشکلات جدی توزیع در کشور کمک کند و توسعه نشر الکترونیک در گرو افزایش تقاضای کتاب و رفع نگرانی از ناامنی فعالیت در فضای الکترونیک است.

منبع :http://www.irna.ir

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید