تونل و نور

خانم دکتر الیزابت کوبلر راس، نگاه میلیونها انسان را به مقولۀ مرگ تغییر داده است.

خانم دکتر الیزابت کوبلر راس، نگاه میلیونها انسان را  به مقولۀ مرگ تغییر داده است. او حدود 50 سال پیش در کتاب پیرامون مرگ و مردن که از طرف کتابخانۀ عمومی نیویورک به عنوان یکی از یکصد کتاب مهم قرن انتخاب شده است، پنج مرحلۀ مواجهه با مرگ: انکار، خشم، چانه‌زنی، افسردگی و پذیرش را تشریح کرد، مراحلی که اکنون جهانیان ‌آن را‌ پذیرفته‌اند.

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید