راهنمای جامع اصول ریتم خوانی قطعه نوازی برای دف

مطالب این مجموعه در سه بخش مرتب شده اند: دوره ي آموزش مقدماتي، قطعه نوازي و پُلي ريتميك براي چندساز كوبه اي و مقام نوازي و معرفي نمونه هاي آن.

مطالب این مجموعه در سه بخش مرتب شده اند: دوره ي آموزش مقدماتي، قطعه نوازي و پُلي ريتميك براي چندساز كوبه اي و مقام نوازي و معرفي نمونه هاي آن. اين كتاب نخست و دوره ي مقدماتي است كه بيشتر براي علاقه مندان به سازهاي كوبه اي خاورميانه از مبتدي تا پيشرفته طراحي شده است. ريتم هاي آن براي كليه ي نوازندگان سازهاي كوبه اي قابل استفاده است. هنرجويان مبتدي مي توانند برای ريتم خواني از آن بهره ببرند.

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید