سقوط آزاد

آمریکا، بازارهای آزاد و سقوط اقتصاد جهانی

همراه با رکود بزرگی که در سال 2008 آغاز شد، میلیون­ها نفر در آمریکا و در سراسر جهان خانه و شغل خود را از دست دادند. بسیاری نیز ترس و نگرانی از همین مشکلات را متحمل شدند و تقریباً هر کسی که پولی برای بازنشستگی یا برای تحصیل فرزندش پس­انداز کرده بود، شاهد به حداقل رسیدن ارزش دارایی­هایش شد. بحرانی که در آمریکا شروع شده بود به زودی جهانی شد و ده­ها میلیون نفر در سراسر دنیا شغل خود را از دست دادند. فقط در چین 20 میلیون نفر بیکار و میلیون­ها نفر گرفتار فقر شدند

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید