شیوه سنتور نوازی (ویرایش جدید 1396)

کتاب شیوه سنتور نوازی ویرایش سال 1396

کتاب شیوه سنتور نوازی ویرایش سال 1396 با تغییرات فراوانی که در آن انجام شده است، از چندین جهت برای شروع سنتورنوازی کتاب بسیار خوبی است. کتاب حاوی قطعات محلی متنوعی است که بسیاری از آنها قطعات شادی هستند و برای هنرجوی تازه‌کار بسیار جالب و مفید خواهد بود. همچنین قطعاتی برای کودکان نیز در نظر گرفته شده.

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید