ویولن سفید

مجموعه حاضر گلچینی از ترانه های ماندگار و فاخر پاپ ایرانی برای ویولن می باشد